ถ้ามาแล้ว user เดิมใช้ไม่ได้ ไม่ต้องแปลกใจครับ เราย้ายบ้านใหม่แล้ว ถ้าท่านไม่ได้ email แจ้งเตือน รบกวนสมัครใหม่ด้วยนะครับ
อยากรู้จักเรา กดเลยสิ